Evropská unie - Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost

Společnost KAJA s.r.o. realizuje projekt s názvem Další vzdělávání zaměstnanců ve společnosti KAJA s.r.o. s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012033. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí našich zaměstnanců. Počet zapojených osob do projektu (podpořených osob): 36 osob. Realizace projektu: 1.10.2019-30.9.2021

Odlišíme Vás od konkurence. Zvýšíme pracovní výkon. 

Hezké a dobře padnoucí oděvy jsou tou nejsnadnější cestou, jak umožnit zaměstnancům cítit se skvěle, ztotožnit se s firemní kulturou a eliminovat pracovní omezení. Českým a světovým značkám proto přinášíme firemní oděvy, které působí reprezentativně, jsou pohodlné a dlouho vydrží. A kde jinde zaručit kvalitu a preciznost zpracování, než v Prostějově, který má oděvnictví v krvi.

Šijeme v česku

Námi šité uniformy splňují kvalitativní a velikostní evropské standardy. A vyznačují se kvalitou zpracování.

Šetrné k přírodě

Vyrábíme v ČR, čímž na rozdíl od importovaných oděvů z Asie zásadně zkracujeme trasu transportu a snižujeme produkci CO2.

NAŠE FILOZOFIE

Dotváříme jednotnou firemní identitu, kdy je oděv součástí celkové podoby společnosti. Firemní uniformy jsou dnes víc než jen oblečením v pracovní době. Jsou mixem aspektů módy, ochrany, pohodlí a v neposlední řadě také image vaší značky. Uniformy, které vyrábíme, splňují kvalitativní kritéria a normy nastavené pro jednotlivé obory. Naše návrhy nekončí jen u funkčního oblečení, inspirují se módními trendy a inovativními technologiemi. 

PŘIJĎTE SI VYBRAT

Vrahovická 711, 798 11 Prostějov 

KONTAKTUJTE NÁS

Tel.: +420 582 360 242

SLEDUJTE NÁS

FB a Instagram

NAŠI KLIENTI